Lekskolan Näckrosen

 

• Steinerlekskolan Näckrosen finns på Resovägen 10 i Brunakärr, i samma byggnad som förskolan Skogsstjärnan. Näckrosen har egen förskoleverksamhet, och bildar tillsammans med barnen från Skogsstjärnan den nya första klassen. 

• Lekskolan följer skolans verksamhetsår, med höstlov, jullov o. sportlov. Även sommarlovet följer skolans sommarlovstider, med eventuellt undantag för de två första veckorna i juni.  Lekskolans öppethållningstid är kl. 8-16.

• Lekskolan har sex barngrupper av vilka tre består av barn i åldern 3-7 år och tre smågrupper med fyra barn var av 1,5-3-åringar. Förskolebarnen är integrerade i de större grupperna, och de har dagligen också eget program.

Lekskolans webbplats hittar du här

Lekskolan Gryningen

I Östersundom i östra Helsingfors finns en annan helt fristående svenskspråkig Steiner-lekskola. Läs mera om Gryningen här

Kontaktinfo

 

Steinerförskolan Skogsstjärnan, tfn: 045 773 13135
Resovägen 10 C-trappan

 

Anmälningsblankett till förskolan  –  klicka här.

Det går bra att ansöka om elevplats för ditt barn mitt under terminen också. 

 

Blankett för anhållan om ledighet – klicka här.

 

Frågor om skolan, anmälan etc:

Ring föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920
eller skolsekreteraren, Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070
eller skicka e-post till kansliet: kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Skolans adress:

Lärkträdsvägen 6
00270 HELSINGFORS

 

Lek- och förskolan, eftis

Steinerlekskolan Näckrosen, tfn: 050 309 6786

Steinerförskolan Skogsstjärnan, tfn: 045 773 13135

Steinereftiset, tfn: 045 7733 0423

 

Skolhälsovårdaren

Martina Meyer, tfn: 050 310 5631

Skolpsykologen 

Nilla Henry, på plats 1gg/vecka, tfn. 045 108 5446

Skolkuratorn 

Camilla Nyberg, tfn. 045 773 13136 och via Wilma, anträffbar enligt överenskommelse

 

Lärarna

En förteckning på Steinerskolans lärare 2018-2019 finns här
Hos skolsekreteraren kan du lämna ringbud om du vill nå någon specifik lärare snabbt. I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga.

 

Kollegiets ordförande

Läsåret 2019-20 är Risto Korkeamäki ordförande. Kollegiet ansvarar för allt som har med pedagogiken att göra och det går bra att kontakta Helena för pedagogiska frågor.
E-post: risto.korkeamaki(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Rektor

Rektor är August Tarkkio. August sköter administrativa ärenden.
E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi
Tfn: 050 4653 632

 

Studiehandledare

Jostein Aarbakke handhar studiehandledarfrågor i gymnasiet. Jostein når du på
jostein.aarbakke(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Kommunikationsansvarig  

Axel Nurmi är kommunikationsansvarig läsåret 2019-2020.

E-post: axel.nurmi(at)rudolfsteinerskolan.fi

Tfn: 040 710 6712

 

Direktionen

Direktionen för B-avdelningen sköter närmast den svenska sidans ekonomi. Du når direktionen lättast genom att skicka e-post till:

direktionen(at)steiner.fi

Läs om vem som sitter i direktionen här.

 

Styrelsen

Styrelsen är hela skolans högsta beslutande organ, dvs gemensam för de finska och svenska linjerna. Du når styrelsen lättast genom att skicka e-post till sekreteraren

marika.tornblom(at)rudolfsteinerkoulu.fi

 

 

Rundvandring

Intresserad av en rundvandring i skolan eller på förskolan?

Skicka e-post till info(at)steiner.fi

Frågor till föräldrar eller ämneslärare kan du också skicka till info(at)steiner.fi

(vi skickar brevet vidare till rätt person)