Lärarkollegiet

 

Du når lärarna genom att skicka e-post enligt modell fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi

 

Läsåret 2021 - 2022

 

Om du inte önskar använda e-post och vill nå någon specifik lärare kan du lämna ringbud hos skolsekreteraren Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070

 

Vaktmästaren, Eeva Basdekis, tfn: 09 4777 0716

Skolhälsovårdaren, Martina Meyer, tfn: 09 310 76119, 050 310 5631

 

I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga.

 

Lärarna

 

Aarbakke, Jostein: elevhandledare åk 7-9, studiehandledare åk 10-12, grupphandledare åk 11, eurytmi åk 0-5, 10-11, träslöjd

Ahl-Waris, Eva: ev. luth. religion åk 8-12, livsåskådning åk 4-5 och 9

Ahonen, Kristian: ortodox religion

Bertula, Bettina: klasslärare åk 4, religion åk 1, finska åk 6

Brandão, Andrea: engelska åk 6-12, studiehandledning åk 10, grupphandledare åk 8 (tillsammans med Sofia Saarstsa)

Byman-Fagerholm, Hedvig: skolgångshandledare

Finnilä, Simon: biologi åk 8-12, geografi åk 8-12, psykologi åk 10-11, fördjupad hälsokunskap åk 10-12, kort matematik åk 10-12,grupphandledare åk 9

Funck, Eva: modersmål åk 8-12, grupphandledare åk 10, ordförande för ämneslärarstadiet (tillsammans med Andrea Brandão, Karin Johansson och Pia Sjöblom)

Grimm, Karl-Mikael: skolgångshandledare

Jansson, Hanna: finska åk 7-12

Javén, Sylvia: Bildkonst åk 8-12

Johansson, Karin: matematik åk 9, lång matematik åk 10-12, kemi åk 10-12, ordförande för ämneslärarstadiet (tillsammans med Andrea Brandão, Eva Funck och Pia Sjöblom)

Kinnunen, Emilia: skolgångshandledare

Klötzer, Natalie: klasslärare åk 5, tyska åk 1-6

Korkeamäki, Risto: biträdande rektor, klasslärare åk 1, engelska åk 4-5, livsåskådning åk 1-3, kör

Koskimies, Kaj: kemi åk 7-9 och 11, fysik åk 7-12

Lietepohja, Lena: klasslärare åk 7, huslig ekonomi, slöjd (hantverk, textilslöjd), matematik åk 5

Lindgren, Margaretha: klasslärare åk 6, eurytmi åk 5-8, bildkonst åk 1

Lindholm, Matti: violin

Matthelié, Ann-Sofie: förskolelärare åk 0

Oviedo Stuart, Albert: slöjd åk 9

Rautalin-Långström, Katja: specialundervisning i grundstadiet och gymnasiet, tfn, arb: 045 7731 3111

Saaritsa, Sofia: historia åk 7-12, samhällslära åk 9-12, psykologi åk 10, livsåskådning åk 6-8 samt 11, filosofi åk 11-12, grupphandledare åk 8 (tillsammans med Andrea Brandão)

Sandell, Helena: klasslärare åk 2, matematik åk 7-8

Sanneman-Damström, Stephanie: tyska åk 7-11

Sederlöf, Maria: ordförande för klasslärarstadiet, klasslärare åk 3, engelska åk 2, handarbete åk 1, finska åk 5

Sjöblom, Pia: musik åk 3-12, grupphandledare åk 12, ansvarig för tutorelevverksamhet i gymnasiet, kör, ordförande för ämneslärarstadiet (tillsammans med Andrea Brandão, Eva Funck och Karin Johansson)

Tarkkio, August: rektor, franska och spanska i åk 10-12

Vainstein, Tatjana: eurytmiackompanjemang

Viitala, Erkki: gymnastik, hälsolära åk 8-10