Lärarkollegiet

 

Du når lärarna genom att skicka e-post enligt modell fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi

 

Läsåret 2018 - 2019

 

Om du inte önskar använda e-post och vill nå någon specifik lärare kan du lämna ringbud hos skolsekreteraren Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070

 

Vaktmästaren, Eeva Basdekis, tfn: 09 4777 0716

Skolhälsovårdaren, Martina Meyer, tfn: 09 310 76119, 050 310 5631

 

I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga.

 

Lärarna

 

Aarbakke, Jostein: kollegieordförande, studiehandledare, grupphandledare åk 8, eurytmi, slöjd

Aarbakke, Kirsi: konst, konsthistoria, arkitektur, eurytmi

Aminoff, Ann-Charlotte: klasslärare åk 3, musik, engelska, religion

Antskog, Harald: bildkonst Filmkurs

Björkqvist, Jussa: modersmål

Brandao-Berglund, Andrea: engelska

Dahlström, Rikhard: ortodox religion

Finnilä, Simon: grupphandledare åk 10, biologi, geografi, psykologi, hälsokunskap

Funck, Eva: Modersmål

Johansson, Karin: matematik, kemi

Kaslin, Sofia: ev. luth. religion, livsåskådning

Klötzer, Natalie: klasslärare åk 2, tyska

Korkeamäki, Risto: klasslärare åk 6, engelska, livsåskådning, IKT

Koskimies, Kai: kemi, fysik

Lietepohja, Lena: klasslärare åk 4, huslig ekonomi, hantverk

Lindgren, Margaretha: klasslärare åk 5, eurytmi

Malmberg, Fanny: bildkonst Medier och delaktighet

Matthelié, Ann-Sofie: förskolelärare åk 0

Nyman, Lisa: bildkonst

Rautalin-Långström, Katja: specialundervisning, tfn, arb: 045 7731 3111

Saaritsa, Sofia: grupphandledare åk 11, historia, samhällslära, psykologi, livsåskådning, filosofi

Sandell, Helena: klasslärare åk 7, matematik, finska

Sanneman-Damström, Stephanie: tyska

Sjöblom, Pia: grupphandledare åk 12, musik, musikhistoria, handarbete

Tarkkio, August: rektor, franska, spanska

Vainstein, Tatjana: eurytmiackompanjemang

Viitala, Erkki: gymnastik, hälsolära, bokbindning

Willamo, Annette: klasslärare åk 1, bildkonst, gymnastik

Yli-Marttila, Pekka: grupphandledare åk 9, finska