Veckorytmen är viktig i Steinerpedagogiken.

I Skogsstjärnan är måndag skogsdag, tisdag promenad- & utflyktsdag,onsdag baknings- och pysseldag, torsdag eurytmi och fredag skogsdag. 

Förskolan Skogsstjärnan är glädje och ro, rytm och rörelse.

 

En dag i förskolan

 

Dagsrytmen är viktig för förskolebarnen. Den ger trygghet och förutsägbarhet och hjälper barnet att gestalta vardagen.

Varje dag tänds sagoljuset och barnen får höra en saga. Sedan blir det sånger och rim- ramsor. Lunchen avnjuts kl. 11 varje dag, och inleds med en måltidsvers. Måltiden är en mycket värdefull stund på dagen – barnen får njuta av maten i lugn och ro.

Efter lunch är det fri lek innan vilan kan börja. När barnen vilat färdigt får de hjälpa till med olika dagliga sysslor.

På eftermiddagen äter barnen ett mellanmål, som de ibland får hjälpa till att tillreda. Efter mellanmålet går barnen ut.