Tolfte klassen

 

La grande finale! Tolvan är den sista egentliga Steinerklassen.

Så nu ska elva års skolgång knytas ihop. Vad har hänt under dessa år? Hur hör allt ihop?

 

Individ och gemenskap

 

På tolfte klassen handlar det om att knyta samman tidigare kunskap till större helheter för att se de stora sammanhangen. Ovan ett visuellt specialarbete som handlade om Helsingfors visat genom en serie fotografier.

 

Specialarbete, skådespel och kulturresa

 

På tolvan bekantar sig eleverna i många ämnen med de möjligheter samhället erbjuder för att därmed komma underfund med vad de vill göra i livet. 

Speciarbetet ger fördjupad kunskap; avsikten är också att hjälpa eleverna blicka mot sin framtid och fundera kring sitt yrkesliv. Eleverna väljer nämligen själva temat för sitt specialarbete.

De uppmuntras till att tillämpa det de redan lärt sig för att inspireras att skapa eget kunnande på många nya områden. Det gäller att våga lita på sitt eget omdöme och att kunna stå för sina värderingar och åsikter.

Året präglas också av mångsidiga konstnärliga projekt såväl självständigt som i grupp. Kulturresanoch tolfte klassens skådespelblir en upplyftande avrundning på den tolvåriga steinerskolan.

I alla tolv år har eleverna fått gedigna skrivna omdömen av lärarna i varje ämne. Vid vårens skolavslutning tar eleverna för sista gången emot sina lärsårsbrev under högtidliga former. Ettorna tar avsked av dem och överräcker en vacker avskedsros på scenen i Mikaelsalen - på hösten hade ju tolvorna välkomnat ettorna med i skolgemenskapen med en ståtlig solros.

Som en arbetsgivare sade till en steinerelev, som sökte en anställning, efter att ha läst de skriftliga omdömena: 

"Jaha, det var ju inte så dumt. Nu vet jag vem du är."