Kontaktinfo

 

Frågor om skolan, anmälan etc:

Ring skolsekreteraren, Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070
eller skicka e-post till kansliet: kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi

Skolans adress:

Lärkträdsvägen 6
00270 HELSINGFORS

Vaktmästaren Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920

Kvällsvaktmästaren: 040 71 06 711

 

***

Skolhälsovårdaren

Jennifer Westerlund tfn: 050 310 5631, 09 310 76119

Skolpsykologen 

Nilla Henry, på plats 1 gg/vecka, tfn. 045 108 5446. Nås även per wilma. 

Skolkuratorn 

Camilla Nyberg, tfn. 045 773 13136 och via Wilma, anträffbar enligt överenskommelse

Speciallärare

speciallärare Katja Rautalin-Långström, tfn. 045 773 13111, i skolan måndag-fredag. Nås även per wilma. 

 

Lärarna

En förteckning på Steinerskolans lärare 2019-2020 finns här. Lättast når du lärarna per wilma. Hos skolsekreteraren kan du lämna ringbud om du vill nå någon specifik lärare för samtal. I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga (fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi).

 

Kollegiets ordförande

Läsåret 2019-2020 är Risto Korkeamäki ordförande. Kollegiet ansvarar för allt som har med pedagogiken att göra och det går bra att kontakta Risto för pedagogiska frågor per wilma.
E-post: risto.korkeamaki(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Rektor

Rektor är August Tarkkio. August sköter administrativa ärenden.
E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi och per wilma. 
Tfn: 050 4653 632

 

Studiehandledare

Jostein Aarbakke handhar studiehandledarfrågor i åk 9 och gymnasiet. Jostein når du per wilma eller på jostein.aarbakke(at)rudolfsteinerskolan.fi, tfn: 045 773 246 07

 

Kommunikationsansvarig 

En ny kommunikationsansvarig väljs i augusti 2019. 

 

Direktionen

Direktionen för B-avdelningen sköter närmast den svenska sidans ekonomi. Du når direktionen lättast genom att skicka e-post till: direktionen(at)steiner.fi

 

 

Styrelsen

Styrelsen är hela skolans högsta beslutande organ, d.v.s. gemensam för den finska och svenska avdelningen. Du når styrelsen lättast genom att skicka e-post till sekreteraren  marika.tornblom(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

 

Rundvandring

Intresserad av en rundvandring i skolan?

Skicka e-post till info(at)steiner.fi

Frågor till föräldrar eller ämneslärare kan du också skicka till info(at)steiner.fi

(vi skickar brevet vidare till rätt person)