gymnasieinfo

 

Åk 9, Kom och bekanta dig med vad Steinergymnasiet kan erbjuda dig!

Info för elever i årskurs 9 om Steinergymnasiet, tis 24.1.2023  klockan 18.00 - 20.00,

med öppet hus från klockan 16.00

Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors

 

Steinergymnasiet vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är ett gymnasium för dig som är nyfiken på något extra utöver de nationella obligatoriska och fördjupade gymnasiekurserna. Genom mera självständigt och personligt arbete får du möjlighet att söka nya förhållningssätt till det samhälle vi lever i och samtidigt upptäcka nya sidor hos dig själv.

Är du stressad redan före gymnasiet har börjat? Vill du ha en trygg och bred grund i gymnasiet och samtidigt ha tillräckligt med tid?

Om du väljer att avlägga gymnasiestudierna på fyra år kan du under det fjärde året också fördjupa dig i de ämnen som du är intresserad av. Du kan i tillägg välja konstnärliga och vetenskapliga projekt, där du kan tillämpa dina färdigheter och utveckla nya. Du kan självfallet också avlägga gymnasiet på tre år.

 

För närmare information, kontakta rektor:

<august.tarkkio@rudolfsteinerskolan.fi> mobil: 050-465 3632

eller studiehandledaren:
<jostein.aarbakke@rudolfsteinerskolan.fi> mobil: 045-773 24607
 

 

Understödsavgiften

 

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är en privatskola som får statsunderstöd.

Ett viktigt tillägg till statsunderstödet utgörs av vår understödsavgift. Med hjälp av understödsavgiften samlar vi medel för att förverkliga vår pedagogiska specialuppgift samt för att utveckla skolan.

 

1 elev betalar 285 euro/termin

2 syskon betalar båda 200 euro/termin

3 syskon betalar var 145 euro/termin

4 syskon betalar var 115 euro/termin

 

Understödsavgiften för läsåret uppbärs i två rater, en på höst- och en på vårterminen. Enligt vårt elevregister kommer den förälder som angetts som ansvarig för elevens avgifter att debiteras för understödsavgifterna med en faktura som skickas hem. 

Avgiften är frivillig enligt lagen, men ytterst viktig för skolans verksamhet.

Pengarna används till att förverkliga och utveckla den specialuppgift, Waldorf eller- Steinerpedagogiken, som skolan har en i lag nedtecknad kompetens för. Det statsunderstöd skolan får täcker visserligen största delen av skolans driftskostnader, men vi har ända sedan skolan startade dessutom varit tvungna att be om en understödsavgift. Detta trots att vi hushåller ytterst noga med medlen.

Vi vill tacka den stora majoriteten föräldrar som regelbundet betalar avgiften. Vi vädjar till alla som har möjlighet att betala, att göra det. Man får naturligtvis betala en högre understödsavgift än ovan angivet utan skild anmälan. Det går också att betala en mindre summa. 

Skolan drivs av understödsföreningen dit alla föräldrar som har barn i skolan med fördel kan ansluta sig. Det behövs också alltid nya krafter med olika sorters erfarenhet till styrelsen, direktionen, matgruppen och programgruppen.