Gymnasieinfo i Steiner:

torsdagen den 30.1.2020 klockan 18.00 - 20.00

med öppen dag från 16.00 - 17.30.

 

 

 

Vi tar in elever till gymnasiestudier på basen av medeltalet av grundskolans avgångsbetyg medräknat de betonade ämnen.

 

Betonade läroämnen som beaktas vid uträkningen av medeltalet

Modersmålet och litteratur (2), A1 Finska (2), A1 Engelska (2), Musik (1), Bildkonst (1), Gymnastik (1), Huslig ekonomi (1), Slöjd (1)

Lägsta godkända medeltal i grundskolans avgångsbetyg medräknat de betonade ämnen är 7,0.