Hur sker antagningen till Steinergymnasiet?

 

Du söker in till Steinergymnasiet via GEA. Vi tar in elever till gymnasiestudier på basen av medeltalet av grundskolans avgångsbetyg medräknat de betonade ämnen.

Betonade läroämnen som beaktas vid uträkningen av medeltalet

Modersmålet och litteratur (2), A1 Finska (2), A1 Engelska (2), Musik (1), Bildkonst (1), Gymnastik (1), Huslig ekonomi (1), Slöjd (1)

Lägsta godkända medeltal i grundskolans avgångsbetyg medräknat de betonade ämnen är 7,2.

Gymnasieinfo

 

Vi ordnar varje år i slutet av januari ett infotillfälle för alla nior som vill söka in till Steinergymnasiet. Kom och bekanta dig då med vad Steinergymnasiet kan erbjuda dig!

Info för elever i årskurs 9 om Steinergymnasiet tisdagen den 24 januari 2023 klockan 18.00 - 20.00 med öppet hus från klockan 16.00.

Vår adress är Lärkträdsvägen 4, 00270 Helsingfors

 

Du söker dig till Steinergymnasiet via GEA på adressen

www.studieinfo.fi

Tilläggsansökan för studieplatser hösten 2023 öppnas snart efter GEA-resultaten ifall lediga platser finns kvar.