Arbetstiderna läsåret
2018-2019

Höstterminen
9.8.2018 (to)-21.12.2018(fre)

Lördag 29.9.2018 arbetslördag

Höstlov vecka 42
15.10.2018 (må) - 19.10.2018 (fre)

Fredag 7.12.2018 ledig

Julfest 21.12 kl. 10

Jullov 
22.12.2018 (lö) - 6.1.2019 (sö)

Vårterminen
7.1.2019 (må)-1.6.2019 (lö)

Sportlov vecka 8:
18.2.2019 (må) - 22.2.2019 (fre)

Steinerskolans årsplan

Steinerskolans årsplan innehåller all praktisk info om skolans verksamhet. Där finns arbetstiderna, lärarnas kontaktuppgifter, elevhälsogruppens årsplan och mycket mera.

LÄNK TILL STEINERSKOLANS ÅRSPLAN

Studiernas uppbyggnad

 

Hos oss har du möjlighet att avlägga kurser som är unika för Steinergymnasiet. Dessutom erbjuder vi självfallet också de obligatoriska och fördjupade nationella gymnasiekurserna.

Vi är ett litet gymnasium, undervisningsgrupperna är små och tröskeln låg att ta kontakt med läraren om något blir oklart. Studietiden är tre år. Du väljer under den tiden vilka ämnen du vill fördjupa dig i och kanske också tänker skriva i studenten.

Steinerkurserna är uppbyggda så att de vidgar dina vyer samtidigt som de stöder din inlärning i andra ämnen. Ämnesintegration har redan länge varit en vanlig studieform i Steinerskolan.

Lektionerna är 45 minuter långa. Dubbeltimmarna 90 minuter. Vi börjar alla dagar kl.8.30.

Understödsavgiften

 

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är en privatskola som får statsunderstöd.

Ett viktigt tillägg till statsunderstödet utgörs av vår understödsavgift. Med hjälp av understödsavgiften samlar vi medel för att förverkliga vår pedagogiska specialuppgift samt för att utveckla skolan.

 

1 elev betalar 285 euro/termin

2 syskon betalar båda 200 euro/termin

3 syskon betalar var 145 euro/termin

4 syskon betalar var 115 euro/termin

 

Understödsavgiften för läsåret uppbärs i två rater, en på höst- och en på vårterminen. Enligt vårt elevregister kommer den förälder som angetts som ansvarig för elevens avgifter att debiteras för understödsavgifterna med en faktura som skickas hem. 

Avgiften är frivillig enligt lagen, men ytterst viktig för skolans verksamhet.

Pengarna används till att förverkliga och utveckla den specialuppgift, Waldorf eller- Steinerpedagogiken, som skolan har en i lag nedtecknad kompetens för. Det statsunderstöd skolan får täcker visserligen största delen av skolans driftskostnader, men vi har ända sedan skolan startade dessutom varit tvungna att be om en understödsavgift. Detta trots att vi hushåller ytterst noga med medlen.

Vi vill tacka den stora majoriteten föräldrar som regelbundet betalar avgiften. Vi vädjar till alla som har möjlighet att betala, att göra det. Man får naturligtvis betala en högre understödsavgift än ovan angivet utan skild anmälan. Det går också att betala en mindre summa. 

Skolan drivs av understödsföreningen dit alla föräldrar som har barn i skolan med fördel kan ansluta sig. Det behövs också alltid nya krafter med olika sorters erfarenhet till styrelsen, direktionen, matgruppen och programgruppen.