​​

Skulptur från klass 12

 

Från elevernas musikprojekt

 

Miniatyrmodell från arkitekturperioden

 

Under kulturresan vid Etna, Sicilien

Konstbågen

Blicken är hela tiden fäst på hur människan uttrycker sig genom konsten ...

Konstbågen består av fyra kurser som tillsammans bildar en helhet. 

Helheten inleds redan i klass 9, där temat behandlas utgående från skulptur och bildkonst.

I klass 10 behandlas litteraturen, i klass 11 fördjupar eleverna sig i musikens historia och olika musikstilar, och i klass 12 behandlas byggnadskonsten.

Dessa kurser förbereder kulturresan i åk 12.

 

Årskurs 10

Poetik/Ordets konst: ”I begynnelsen var Ordet.” MO 10*

Poetik (av grekiska ποιητικ? – 'diktkonst') är läran om hur diktverk är eller bör vara utformade.

Poetiken har anor från antiken och flera viktiga skrifter i ämnet har författats, bland andra Aristoteles Om diktkonsten och Horatius Epistola ad Pisones.

Under kursen diskuteras det episka behovet och språkets betydelse för människan.

Litteraturens uppkomst och litteraturen i de äldsta kulturkretsarna behandlas.

Muntliga och skriftliga övningar inom de tre huvudgenrerna av litteratur ingår, och i samband med kursen skriver och utformar de studerande självständigt ett omfattande periodhäfte.

Under kursen repeteras och fördjupas berättelsestoff från lägre årskurser. Kursen är en parallellkurs till kursen i antikens historia och en del av konstfostran vid RSS.

 

Årskurs 11

Den västerländska konstmusikens historia MU 6*

Under kursen får de studerande fundera över rytmens och melodins till synes självklara plats i alla de miljöer där människor har funnits genom tiderna. Tillsammans följer vi konstmusiken som en del av samhällsutvecklingen, kulturhistorien och människans väg fram till den värld vi lever i idag. Musikens och musicerandets betydelse, kraft och möjligheter lyfts fram och diskuteras. Också danskonstens historia behandlas. Vi lyssnar på utvald musik från olika perioder och var och en får skriftligt förbereda och inför klassen presentera några självständiga arbeten där en mer fördjupad bild av till exempel en valfri kompositör, koreograf eller ett instruments historia kommer fram. 

 

Årskurs 12

Modern arkitekturhistoria, bildkonst KO 2

Under kursen behandlas bland annat följande: Den moderna arkitekturens uppkomst, olika kulturers sätt att forma miljö och boende, ekologiskt byggande samt frågor som berör planläggningen av vår byggda miljö. I kursen ingår också praktiska övningar i planläggning.

Se videofilm här till vänster om när klass 12 byggde ett växthus i arkitekturkursen.

 

Människan och miljön KO 7 

I klass 12 är det centrala temat i konstundervisningen människan och hennes miljö. Människan som motiv ritas och målas i olika tekniker. Eleverna gör också porträtt av varandra. I arkitekturhistorian (O2) lär elever sig hur den moderna arkitekturen har uppstått och vad en god miljö för människor och natur består av. Eleverna lär sig betrakta miljön i dess olika former och göra arkitekturteckningar. De övar planläggning och formgivning. I kursen ingår övningar som berör rum, proportioner, rörelse, struktur och form, färg och material. Tekniker som används är teckning, målning, skisser och experiment. På kursen studeras också människans anatomi. Eleverna modellerar ett huvud i lera i naturlig storlek. Teknik: Lera, bränning. 

 

Kulturresa KO 8

I åk 12 utmynnar högstadiets konstperioder (konstbågen) i en kulturresa till ett land där eleverna på ort och ställe kan uppleva det de hört och läst om i kultur-, musik- och konstundervisningen.