KONSTBÅGEN

 

 

Blicken är hela tiden fäst på hur människan uttrycker sig genom konsten.

Konstbågen består av fyra kurser som tillsammans bildar en helhet. 

Helheten inleds redan i klass 9, där temat behandlas utgående från skulptur och bildkonst.

I klass 10 behandlas litteraturen, i klass 11 fördjupar eleverna sig i musikens historia och olika musikstilar, och i klass 12 behandlas byggnadskonsten.

Dessa kurser förbereder kulturresan i åk 12.

 

Klicka här för mer info

Steinergymnasiets skolspecifika studieavsnitt
 

Scenkonst SCE
Musik på scenen SCE1 (åk 10) och SCE2 (åk 11)      2 sp
Eurytmi som scenkonst SCE3 (åk 11)                         2 sp
Drama och poesi SCE4 (åk 10 och 11)                       2 sp
Scenkonstprojekt SCE5 (åk 10 och 11)                      2 sp
Dramaprojekt SCE6 (åk 12)                                        2 sp
Eurytmiturné SCE7 (åk 12)                                         1 sp
Scenteknik SCE8                                                        1 sp
Totalt                12 sp

Kulturhistoria KUL
Medelhavets kulturområde KUL1 (åk 10)                    1 sp
Den västerländska konstmusikens historia KUL3 (åk 11)     1 sp   
Modern konsthistoria KUL2 (åk 11)                             1 sp
Historiska danser KUL4 (åk 11)                                   2 sp
Litteraturhistoria: Parsifal KUL5 (åk 12)                       2 sp
Kulturhistorisk lägerskola KUL6 (åk 12)                       2 sp
Totalt                9 sp

Praktisk vetenskap PRA
Laboratoriets hemligheter PRA2 (åk 10)                     1 sp
Maskiner och automater PRA1 (åk 10)                       1 sp
Projektiv geometri PRA3 (åk 11)                                 1 sp
Människan PRA4 (åk 12)                                            1 sp
Totalt                4 sp

Steinergymnasiets ABC
Eurytmins grunder ABC1 (åk 10)                                2 sp
Målningens grunder ABC2 (åk 10)                             2 sp
Ekologiläger ABC3 (åk 10)                                          2 sp

Totalt                6 sp


Handledda självständiga studier HAS
Specialarbete HAS1 (åk 11)                                       2 sp
Socialläger och arbetspraktik HAS2 (åk 11/12)          2 sp

De skolspecifika studieavsnitt ger dig inalles    35 sp