Kontaktinfo

 

Frågor om skolan, elevplats etc:

Ring skolsekreteraren, Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070
eller skicka e-post till kansliet: kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi

Skolans adress:

Lärkträdsvägen 6
00270 HELSINGFORS

 

Blankett för ansökan om elevplats (klicka här)

Blankett för anhållan om ledighet (klicka här)

 

Skolhälsovårdaren

Jennifer Westerlund tfn: 050 310 5631, 09 310 76119

Skolpsykologen 

Nilla Henry, på plats 1 gg/vecka, tfn. 045 108 5446. Nås även per wilma. 

Skolkuratorn 

Camilla Nyberg, tfn. 045 773 13136 och via Wilma, anträffbar enligt överenskommelse

Speciallärare

speciallärare Katja Rautalin-Långström, tfn. 045 773 13111, i skolan måndag-fredag. Nås även per wilma. 

 

Lärarna

En förteckning på Steinerskolans lärare 2019-2020 finns här. Lättast når du lärarna per wilma. Hos skolsekreteraren kan du lämna ringbud om du vill nå någon specifik lärare för samtal. I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga (fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi).

 

Rektor

Rektor är August Tarkkio. August sköter administrativa ärenden.
E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi, även per wilma. 
Tfn: 050 4653 632

 

Studiehandledare

Jostein Aarbakke handhar studiehandledarfrågor i åk 9 och gymnasiet. Jostein når du på
jostein.aarbakke(at)rudolfsteinerskolan.fi, även per wilma. 

 

Kommunikationsansvarig  

En ny kommunikationsansvarig väljs i augusti 2019 till läsåret 2019-2020. 

Direktionen

Direktionen för svenska avdelningen sköter närmast den svenska sidans ekonomi. Du når direktionen lättast genom att skicka e-post till:

direktionen(at)steiner.fi

Läs om vem som sitter i direktionen här.

 

Styrelsen

Styrelsen är hela skolans högsta beslutande organ, dvs gemensam för de finska och svenska avdelningen. Du når styrelsen lättast genom att skicka e-post till sekreteraren

marika.tornblom(at)rudolfsteinerskolan.fi