Kontaktinfo

 

Frågor om skolan, anmälan etc:

Ring skolsekreteraren, Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070
eller skicka e-post till kansliet: kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi

Skolans adress:

Lärkträdsvägen 4
00270 HELSINGFORS

En del lektioner hålles även på Pargasvägen 3, 00280 Helsingfors.

Vaktmästare Taina Sandberg, tfn: 0400 212 799

Väktmästare på Pargasvägen: Juha Manninen 050 589 7126

 

Skolhälsovårdare och skolläkare

Jennifer Westerlund tfn: 050 310 5631, 09 310 76119

Skolläkaren kan man kontakta via skolhälsovårdaren Jennifer.

Skolpsykolog 

Nilla Henry, på plats 1 gg/vecka, tfn. 045 108 5446, nås även per wilma.

Skolkurator 

Camilla Nyberg, tfn. 045 773 13136 och via Wilma, anträffbar enligt överenskommelse, näås även per wilma. 

Speciallärare

Speciallärare Katja Rautalin-Långström, tfn. 045 773 13111, i skolan måndag-fredag, nås även per wilma. 

Skolgångshandledare

Karl-Mikael Grimm, nås även per wilma.

Emilia Kinnunen, nås även per wilma.

Hedvig Byman-Fagerholm, nås även per wilma.

 

Koordinator för eftermiddagsverksamheten

Stenulf Ilmoni, tfn. 045 773 30423, nås även per wilma. 

 

Lärarna

En förteckning på Steinerskolans lärare 2022-2023 finns här. Lättast når du lärarna per wilma. Hos skolsekreteraren kan du lämna ringbud om du vill nå någon specifik lärare för samtal. I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga (fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi).

 

Kollegiets ordförande

Läsåret 2022-2023 är Maria Sederlöf ordförande i klasslärarstadiet och Pia Sjöblom i ämneslärarstadiet.  De stöds i ordförandeskapet av den pedagogiska stödgruppen som består av Andrea Brandão, Eva Funck och Karin Johansson. Kollegiet ansvarar för allt som har med pedagogiken att göra och det går bra att kontakta ordförandena för pedagogiska frågor per wilma.

Rektor

Rektor är August Tarkkio. August sköter administrativa ärenden och ansvarar för skolans verksamhet.
E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi och per wilma. 
Tfn: 050 4653 632

 

Biträdande rektor

Risto Korkeamäki är skolans biträdande rektor. Han nås per wilma och skolans e-post risto.korkeamaki(at)rudolfsteinerskolan.fi.

 

Elev- och studiehandledare

Jostein Aarbakke handhar elev- och studiehandledarfrågor i åk 9 och gymnasiet. Jostein når du per wilma eller på jostein.aarbakke(at)rudolfsteinerskolan.fi, tfn: 045 773 246 07

 

Direktionen

Direktionen för B-avdelningen sköter närmast den svenska sidans ekonomi. Du når direktionen lättast via rektorn.

 

 

Styrelsen

Styrelsen är hela skolans högsta beslutande organ, d.v.s. gemensam för den finska och svenska avdelningen. Du når styrelsen lättast genom att skicka e-post till styrelsens sekreterare  marika.tornblom(at)rudolfsteinerskolan.fi

 

Rundvandring

Intresserad av en rundvandring i skolan?

Skicka e-post till kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi, vi tar kontakt med dig.