Lärarkollegiet

 

Du når lärarna lättast per wilma, men även genom att skicka e-post enligt modell fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi

 

Läsåret 2022 - 2023

 

Om du inte önskar använda wilma eller e-post och vill nå någon specifik lärare kan du lämna ringbud hos skolsekreteraren Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070

 

Vaktmästaren, Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920

Skolhälsovårdaren, Jennifer Westerlund, tfn: 09 310 76119, 050 310 5631

 

Lärarna

 

Aarbakke, Jostein: elevhandledare åk 9, studiehandledare åk 10-12, grupphandledare åk 12, eurytmi åk 0-2, 5-8, 11, träslöjd

Ahl-Waris, Eva: ev. luth. religion åk 8-12, livsåskådning åk 9

Ahonen, Kristian: ortodox religion

Bertula, Bettina: klasslärare åk 5, religion åk 2, finska åk 1, handarbete åk 4, gymnastik åk 1, tyska åk 7

Brandão, Andrea: engelska åk 6-12, studiehandledning åk 10, grupphandledare åk 9 (tillsammans med Sofia Saaritsa)

Byman-Fagerholm, Hedvig: skolgångshandledare

Finnilä, Simon: biologi åk 8-12, geografi åk 8-12, psykologi åk 10-11, valfri hälsokunskap åk 10-12, kort matematik åk 10-12

Funck, Eva: modersmål åk 8-12, tyska åk 10, grupphandledare åk 11, ordförande för ämneslärarstadiet (tillsammans med Andrea Brandão, Karin Johansson och Pia Sjöblom)

Grimm, Karl-Mikael: skolgångshandledare, eftermiddagsledare

Jansson, Hanna: finska åk 7-12, klassföreståndare åk 8

Javén, Sylvia: Bildkonst åk 8-12

Johansson, Karin: matematik åk 9, lång matematik åk 10-12, kemi åk 10-11, grupphandledare åk 10, ordförande för ämneslärarstadiet (tillsammans med Andrea Brandão, Eva Funck och Pia Sjöblom)

Kinnunen, Emilia: skolgångshandledare

Klötzer, Natalie: klasslärare åk 6, modersmål åk 3, tyska åk 1-6

Korkeamäki, Risto: biträdande rektor, klasslärare åk 2, engelska åk 4-5, kör, musik på scenen åk 10-11, maskiner och automater åk 10

Koskimies, Kaj: kemi åk 7-9 och 11, fysik åk 7-12

Lietepohja, Lena: klasslärare åk 1, huslig ekonomi, slöjd (hantverk, textilslöjd)

Lindgren, Margaretha: eurytmi åk 2-10, träslöjd åk 4

Lindholm, Matti: violin

Matthelié, Ann-Sofie: förskolelärare åk 0

Rautalin-Långström, Katja: specialundervisning i grundstadiet och gymnasiet, tfn, arb: 045 7731 3111

Saaritsa, Sofia: historia åk 7-12, samhällslära åk 9-12, psykologi åk 10-11, livsåskådning åk 7-8 samt 10, filosofi åk 11, grupphandledare åk 9 (tillsammans med Andrea Brandão)

Sandell, Helena: klasslärare åk 3, matematik åk 6 och 8

Sanneman-Damström, Stephanie: tyska åk 8-9

Sederlöf, Maria: ordförande för klasslärarstadiet, klasslärare åk 4, engelska åk 1-3, handarbete åk 2, finska åk 6

Sjöblom, Pia: musik åk 1-12, ansvarig för tutorelevverksamhet i gymnasiet, kör, ordförande för ämneslärarstadiet (tillsammans med Andrea Brandão, Eva Funck och Karin Johansson)

Tarkkio, August: rektor, franska och spanska i åk 10-12

Vainstein, Tatjana: eurytmiackompanjemang

Viitala, Erkki: gymnastik åk 2-11, hälsokunskap åk 8-10

Willamo, Annette: klasslärare åk 7, livsåskådning åk 1-3 och 4-5, bildkonst åk 2 och 8, finska åk 2