Lärarkollegiet

 

Du når lärarna lättast per wilma, men även genom att skicka e-post enligt modell fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi

 

Läsåret 2019 - 2020

 

Om du inte önskar använda wilma eller e-post och vill nå någon specifik lärare kan du lämna ringbud hos skolsekreteraren Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070

 

Vaktmästaren, Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920

Skolhälsovårdaren, Jennifer Westerlund, tfn: 09 310 76119, 050 310 5631

 

Lärarna

 

Aarbakke, Jostein: studiehandledare, grupphandledare åk 9, eurytmi 7-9 ocn 11, slöjd

Aarbakke, Kirsi: bildkonst, eurytmi åk 1-5

Ahonen, Kristian: ordtodox religion åk 10

Aminoff, Ann-Charlotte: klasslärare åk 4, musik åk 1-2, engelska åk 1-3, religion åk 3

Björkqvist, Jussa: modersmål åk 7, 9 och 10

Brandao-Berglund, Andrea: engelska åk 7-12

Finnilä, Simon: grupphandledare åk 11, biologi, geografi, psykologi, fördjupad hälsokunskap åk 10-12, kort matematik åk 10-12

Funck, Eva: modersmål åk 8 samt åk 10-12

Johansson, Karin: matematik åk 9, lång matematik åk 10-12, fördjupad kemi åk 10-12

Kaslin, Sofia: ev. luth. religion åk 9 och 11, livsåskådning åk 9

Kinnunen, Emilia: skolgångshandledare

Klötzer, Natalie: klasslärare åk 3, tyska åk 1-6

Korkeamäki, Risto: kollegieordförande, klasslärare åk 7, engelska, livsåskådning åk 1-5, IKT åk 10

Koskimies, Kaj: kem åk 9-11i, fysik

Lietepohja, Lena: klasslärare åk 5, huslig ekonomi, slöjd (hantverk, textilslöjd)

Lindgren, Margaretha: klasslärare åk 6, eurytmi åk 6 och 10

Lindholm, Matti: violin

Matthelié, Ann-Sofie: förskolelärare åk 0

Oviedo Stuart, Albert: slöjd åk 9

Rautalin-Långström, Katja: specialundervisning, tfn, arb: 045 7731 3111

Reinikainen, Maria: klasslärare åk 1

Saaritsa, Sofia: grupphandledare åk 12, historia, samhällslära, psykologi, livsåskådning åk 6-8 samt 10-12, filosofi

Sandell, Helena: klasslärare åk 8, matematik åk 7-9, finska åk 3-7

Sanneman-Damström, Stephanie: tyska åk 7-10

Savin-Gardberg, Simona: ortodox religion åk 3-9

Sjöblom, Pia: grupphandledare åk 10, musik åk 3-12, handarbete åk 5

Tarkkio, August: rektor, franska, spanska

Vainstein, Tatjana: eurytmiackompanjemang

Viitala, Erkki: gymnastik, hälsolära åk 8-10

Willamo, Annette: klasslärare åk 2, bildkonst åk 7-8

Yli-Marttila, Pekka: finska åk 8-12