Rudolf Steinerskolan i Helsingfors

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är en tolvårig enhetsskola, från förskola till abiturientklass. I sin undervisning tillämpar skolan steinerpedagogik.

Med sitt centrala läge mitt i Helsingfors (Dal/Brunakärr) ligger skolan vid utmärkta trafikförbindelser. Samtidigt har skolan en naturskön inramning vid Centralparken, naturen används som lärmiljö.

I Steinerskolan strävar man efter att erbjuda barnen en trygg och lugn miljö att växa i. I undervisningen betonas en bred allmänkunskap, samtidigt som eleven tillgodogör sig många praktiska färdigheter för livet. Detta stödjer barnet på väg mot ett fritt men ansvarsfullt vuxenliv.

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors följer de nationella läroplansgrunderna för såväl den grundläggande utbildningen som för gymnasieutbildningen.

 

Steinergymnasiet gratulerar studenterna våren 2024!

Studentfesten 2024 firades i en en varm stämning, såväl finsk- som svenskspråkiga studenter samsades om samma studentfest -och alla trivdes till 100 procent. Steinergymnasiet framför sina varmaste gratulationer till alla studenter och önskar alla gymnasister ett skönt sommarlov!

Missade du Steinergymnasiets gymnasieinfo?

Ingen fara, via nedanstående länk kan du kolla vad Steinergymnasiet har att erbjuda dig, du får veta

  • om skolans eget studieutbud
  • om Steinergymnasiets specialiteter

Titta även på bilderna, de kan ge dig en idé om hur våra gymnasister trivs!

Klicka på denna LÄNK.

 

 

Dags att anmäla barnet till förskolan och ettan!

Barnet hinner ännu med i elevantagningen till hösten 2024, ta gärna kontakt med rektor August Tarkkio august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi eller tel. 050 465 3632.

 

 

Grundstadiet åk 1-9

Grundläggande utbildning (åk 1-9)

I Steinerskolan utgör den bekanta och trygga klassgemenskapen ramarna för en trygg uppväxt under hela grundskolan.  I Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är det vanligt att klassläraren undervisar samma klass under de första 7 åren. Hen har ansvaret för största delen av undervisningen. Från och med klass 8 tar ämneslärarna över undervisningen. Då får klassen en egen klassföreståndare som tar hand om eleverna och hela klassens välmående i årskurserna 8 och 9.

I Steinerskolan är undervisningen i alla årskurser levande och mångsidig. De teman som studeras betraktas inte endast från intellektuell synvinkel, utan även genom konstnärlig aktivitet och egen bearbetning. Då hela människan involveras i inlärningen erbjuds barnen stora upplevelser då de får lära sig nya saker.

Läs mer

 

 

Steinergymnasiet

Steinergymnasiet

I Steinergymnasiet får du en bred allmänbildning. I slutet av din gymnasietid kan du avlägga studentexamen med vit studentmössa som bevis för din allmänbildning.  Under din gymnasietid studerar du samma studieavsnitt som alla andra gymnasister i Finland, men i Steinergymnasiet får du dessutom delta i unika studieavsnitt som förser dig med färdigheter för det framtida livet och ger dig kunskap och kreativitet, självkänsla och gemenskap.

Läs mer om Steinergymnasiet

Förskolan Skogsstjärnan

Under förskoleåret tillägnar sig barnet sociala färdigheter för att kunna fungera i grupp samtidigt som hens självkänsla förstärks på ett sunt sätt. Under förskoleåret får barnet öva sig att lyssna på vuxna samtidigt som barnets intresse för att lära sig nytt stimuleras.

Det viktigaste elementet i ett förskolebarns dag är leken. Den trygga gemenskapen i förskolan förstärks av en accepterande och uppmuntrande atmosfär, klara gränser och gemensamma regler samt en bekant dags- och veckorytm.

Målet är att barnet i slutet av förskoleåret har goda färdigheter för att börja i första klassen i skolan.

 

Läs mer om förskolan

Steinerlekskolor i Helsingfors

I steinerlekskolan får barnet en god start för att fortsätta i steinerförskolan Skogsstjärnan och sedan i ettan.

I närheten av Rudolf Steinerskolan i Helsingfors fungerar en steinerlekskola, Steinerlekskolan Näckrosen. Läs mera om Näckrosen på adressen https://nackrosen.fi/

 I östra Helsingfors fungerar Steinerlekskolan Gryningen. Läs mera om Gryningen på adressen http://www.gryningen.fi/

Läs mer om Steinerlekskolor

Ruokailu

Ruokalistat tulossa.

Lue lisää >

Förbundet för Steinerpedagogik

Mer info om steinerpedagogik får du på Förbundets sida (på finska).

Läs mer om steinerpedagogik