I Helsingfors finns det två steinerlekskolor, Steinerlekskolan Näckrosen i Brunakärr och Steinerlekskolan Gryningen i Östersundom.

Steinerlekskolan Näckrosen vill ge barnen en ombonad och lugn miljö som inspirerar till kreativitet. Den fria, skapande leken prioriteras framför en alltför styrd verksamhet. Det är mycket viktigt att barn får leka och inte alltför tidigt väcks till de vuxnas värld där kunskap och teknik dominerar. Målet är att ta hänsyn till varje barn som enskild individ med egna behov och förmågor.

Steinerlekskolan Gryningen har som målsättning att barnen får möjlighet att utveckla sin egen individualitet i samspel med andra. De får i lugn och ro utvecklas till fria och harmoniska individer

Steinerlekskolan Näckrosen

Steinerlekskolan Näckrosen erbjuder privat dagvård i Helsingfors. Lekskolans utrymmen ligger på Resovägen 10 i Brunakärr, ett stenkast från Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Det är ett naturligt sätt att fortsätta från Steinerlekskolan Näckrosen till förskolan och sedan första årskursen i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors.

Du kommer till Näckrosens sidor via denna länk.

 

 

 

 

Steinerlekskolan Gryningen

Steinerlekskolan Gryningen är en privat lekskola i Östersundom, Helsingfors, som erbjuder heldagsvård. Lekskolan har också förskoleverksamhet. Gryningen erbjuder barnet en hemtrevlig, trygg miljö i liten grupp, ekologisk och närproducerad mat, engagerad och positiv personal och mycket mera.  Även från Gryningen fortsätter barnen ofta i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors.

Du kommer till Gryningens sidor via denna länk.

Kontaktuppgifter

Steinerlekskolan Näckrosen

Föreståndare
Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara
050 3096786
forestandare@nackrosen.fi

Kanslist
Ida Öhberg
050 4673173
info@nackrosen.fi

 

Steinerlekskolan Gryningen

Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors, Östersundom

+358 50 3364630

forestandare.gryningen(at)gmail.com