Gymnasiets lärokurs

Du får gymnasiets avgångsbetyg då du har avlagt studieavsnitt till ett värde av 150 studiepoäng. Oftast ger ett enstaka studieavsnitt 2 studiepoäng, men några studieavsnitt kan även motsvara 1 eller 3 studiepoäng. I gymnasiets studerar du obligatoriska, nationella valfria och Steinergymnasiets egna skolspecifika studieavsnitt.  Steinrgymnasiet kan du avlägga i sin helhet på tre år, men en lugnare studietakt på fyra år är också möjlig.

Steinergymnasiet erbjuder dig egna skolspecifika studieavsnitt till ett värde av 39 studiepoäng.

Steinergymnasiet har egna skolspecifika studieavsnitt.

Med tanke på dina studier och din ork innebär de en stor fördel för dig: Under dessa studieavsnitt pluggar du inte så mycket, du gör, upplever och lär dig, med dina klasskompisar. Dessutom ger de dig en väsentlig lättnad i gymnasiets studiebörda: Om du avlägger skolspecifika studieavsnitt så att dessa motsvarar minst 24 studiepoäng har du möjlighet att ersätta obligatoriska studieavsnitt till ett värde av högst 16studiepoäng, men inte flera än hälften av studiepoängen i de obligatoriska studieavsnitten i ett ämne.

De skolspecifika studieavsnitten är grupperade i helheter

 • Steinergymnasiets ABC
 • Scenkonst
 • Kulturhistoria
 • Praktisk vetenskap och
 • Handledda självständiga studier.

Steinergymnasiets språkprogram omfattar utöver finska och engelska även möjlighet att studera franska, spanska och tyska.

Steinergymnasiet erbjuder även lägerskolor:

 • under första gymnasieåret får du bekanta dig med naturen i Lappland under ekologilägret,
 • under andra gymnasieåret har du möjlighet att delta i en eurytmiturné som riktar sig utomlands
 • under tredje gymnasieåret åker klassen tillsammans utomlands på kulturhistorisk lägerskola där de på plats och ställe får uppleva allt de lärt sig inom studiehelheten kulturhistoria.

 

Du söker dig till Steinergymnasiet via GEA: www.studieinfo.fi

 • Ansökningstiden är 20.2–19.3.2024
 • 7,20 i medeltal
 • Förutom avgångsbetygets läsämnen beaktas följande ämnen i medeltalet: modersmålet x2, finska x2, engelska x2, musik, bildkonst, slöjd, hushåll, gymnastik

VÄLKOMMEN TILL STEINERGYMNASIET!

Första gymnasieåret

En stor del av det första gymnasieåret går åt till studiet av obligatoriska studieavsnitt. Men Steinergymnasiet erbjuder dig redan under första läsåret egna inspirerande studieavsnitt.

Du får bekanta dig med hur man gör bildkonst och eurytmi tillsammans med din klass. I gymnasiets kör lär du känna studerande från andra årskurser. Dessutom får du åka på en veckas lägerskola till Lappland.

Denna lägerskola är redan något av en tradition i Steinergymnasiet. Du lär känna dina nya klasskamrater samtidigt som du bekantar dig även med naturen och kulturen  i Lappland.

Scenkonstprojektet erbjuds vartannat år, så redan första året kan erbjuda dig en fantastisk upplevelse i form av ett storartat scenkonstprojekt: årskurs ett och två sätter tillsammans upp, under ledning av en proffsregissör, en scenkonstföreställning där var och en hittar en passlig roll inom scenkonst. Man kan uppträda som skådespelare, men man kan även ha en uppgift inom de övriga områdena inom scenkonst som bl.a. producent, musiker, kompositör, sångare, scenograf, koreograf, kläd- frisyr- och sminkdesigner, rekvisitör och affischmålare. Man kan också lära sig behärska den tekniska sidan av en föreställning genom att planera och förverkliga ljud- och ljussättningen.

Andra gymnasieåret

Under andra gymnasieåret studerar du fortsättningsvis många obligatoriska studieavsnitt, men nu börjar andelen valfria studieavsnitt öka i ditt schema. Du börjar redan rikta dig in på vissa ämnen som du sannolikt kommer att skriva i studentproven.

Om du inte redan under det första gymnasieåret  erbjöds möjligheten att få uppleva scenkonstprojektet, blir det din tur under andra gymnasieåret. En oförglömlig upplevelse!

Eurytmi, som är rörelsekonst, är oftast ett nytt ämne för de flesta gymnasister, men ämnet blir väldigt fort mycket omtyckt bland gymnasisterna. De som väljer att fortsätta sina studier i eurytmi erbjuds under andra gymnasieåret möjligheten att delta i en eurytmiturné som riktar sig utomlands. Gruppen övar in en eurytmiföreställning som de sedan uppträder med på en internationell eurytmifestival utomlands.

Även många andra givande skolspecifika, upplevelsebaserade studieavsnitt livar upp det andra gymnasieåret. En garanterad höjdpunkt under andra gymnasieåret är de gamlas dans!

 

Tredje gymnasieåret

Det tredje gymnasieåret studerar du mestadels valfria studieavsnitt i syftet att vara så väl förberedd inför studentexamen som möjligt. Men det tredje gymnasieåret erbjuder dig även åtminstone två stora, oförglömliga upplevelser.

Inom ramarna för dramaprojektet får du med dina klasskompisar öva in en pjäs, under ledning av en proffsregissör, och uppträda med en helkvällsföreställning  inför en skolpublik, men även föreställningar som är öppna för allmänheten ingår. Ett fint sätt att under sista gymnasieåret få uppleva gemenskap och göra konst med de egna klasskompisarna.

Även en lägerskola i kulturhistoria erbjuds under tredje året. Studierna i kulturhistoria och konst kulminerar under det tredje gymnasieåret i en kulturresa till ett land som klassen själv väljer ut. Målet är att du under resan i praktiken och tillsammans med dina klasskamrater tillämpar dina färdigheter genom att uppleva landets kulturliv på ort och ställe.

 

Studentfest

De flesta gymnasister blir färdiga på tre år, så för deras del avslutas det tredje året med den högtidliga studentdimissionen. Det är dock många som föredrar en lugnare studietakt: de firar sin studentdimission i slutet av höstterminen, i samband med skolans självständighetsfest, eller sedan i slutet av det fjärde gymnasieåret då vårens studentdimission äger rum. Det är en glädjens dag för hela skolgemenskapen.