Steinergymnasiet i Helsingfors

-kunskap och kreativitet, gemenskap och självkänsla

 

I Steinergymnasiet får du en bred allmänbildning. I slutet av din gymnasietid kan du avlägga studentexamen med vit studentmössa som bevis för din allmänbildning.  Under din gymnasietid studerar du samma studieavsnitt som alla andra gymnasister i Finland, men i Steinergymnasiet får du dessutom delta i unika studieavsnitt som förser dig med färdigheter för det framtida livet och ger dig kunskap och kreativitet, självkänsla och gemenskap.

Det är lätt att komma till Steinergymnasiet: gymnasiet ligger mitt i Helsingfors vid goda förbindelser (buss, spårvagn). Våra gymnasister kommer från Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Sibbo, från många olika kommuner.

Steinergymnasiet är ett gymnasium för dig som är nyfiken på något extra utöver de obligatoriska gymnasiestudierna. Genom att arbeta på ett mera självständigt och personligt sätt får du möjlighet att söka nya förhållningssätt till det samhälle och den värld vi lever i – samtidigt upptäcker du nya sidor hos dig själv. Du får se världen på både ett konstnärligt och ett vetenskapligt sätt, något som vidgar dina vyer inför framtiden.

Steinergymnasiet i Helsingfors är unikt, det är det enda svenskspråkiga steinergymnasiet i Finland, samtidigt som det är internationellt: gymnasiet är en del av en internationell skolrörelse som omfattar över 1000 skolor i olika delar av världen. Tack vare detta har våra gymnasister goda möjligheter att åka på utbyte till världens andra steinergymnasier.

 

 

Missade du Steinergymnasiets gymnasieinfo?

Ingen fara, via nedanstående länk kan du kolla vad Steinergymnasiet har att erbjuda dig, du får veta

  • om skolans eget studieutbud
  • om Steinergymnasiets specialiteter

Titta även på bilderna, de kan ge dig en idé om hur våra gymnasister trivs!

Klicka på denna LÄNK.

 

Egen klassgemenskap, egen studietakt

 

Egen klass där olikheter utgör en styrka

I Steinergymnasiet studerar varje årskurs mestadels i sin egen klass och då lär man lär känna sina klasskompisar. Tack vare många gemensamma projekt bildas det en känsla av gemenskap där man uppfattar olikheter mellan olika individer som en styrka och en rikedom. Och då många valfria studieavsnitt även kan omfatta studerande från olika årskurser får man ofta nya vänner från alla årskurser i gymnasiet. Ofta kan även studiegrupperna vara relativt små, så det råder en varm och förståelsefull studieatmosfär och stämning i grupperna.

Studier på tre eller fyra år

Du sammanställer en individuell studieplan under handledning av gymnasiets studiehandledare under ditt första studieår. Enligt ditt tycke kan du välja att avlägga gymnasiet på tre år, men om du väljer att avlägga gymnasiestudierna på fyra år hinner du under din studietid bättre fördjupa dig i de ämnen som du är intresserad av. Då hinner du dessutom välja flera konstnärliga och vetenskapliga projekt, där du kan tillämpa dina färdigheter och utveckla nya. Då hinner du även studera flera valfria studieavsnitt i de ämnen du tänker skriva i studenten. Fyraårig studietakt förbereder dig bättre inför studentexamen: tänk på att studentexamen kan ha stor vikt vid inträdet till högskolorna.

 

 

Steinergymnasiets specialiteter

Steinergymnasiets skolspecifika studieavsnitt

Steinergymnasiet erbjuder 22 egna studieavsnitt som ingår i fyra skolspecifika läroämnen: Steinergymnasiets ABC, scenkonst, kulturhistoria, praktisk vetenskap och handledda självständiga studier. Dessa skolspecifika studieavsnitt får du uppleva endast hos oss.

Steinergymnasiets ABC ger en varm välkomsthälsning till alla nya gymnasister: de lär sig grunderna i eurytmi och målning samtidigt som de lär känna sina nya klasskamrater. I scenkonst får du möjlighet att vara med om scenproduktioner där flera årskurser samarbetar under ledning av professionella regissörer och andra projektledare. Kulturhistoria ger dig en helhetsbild av olika civilisationers och konstformers utveckling, temahelheten kan avslutas med en kulturresa. I praktisk vetenskap upplever du och lär dig tillsammans med dina studiekamrater till exempel genom att göra laboratorieexperiment. I handledda självständiga studier har du möjlighet att studera ett tema som intresserar dig och under handledning av en lärare får du bearbeta temat, lära dig att rapportera om dina upptäckter, sammanställa ett specialarbete och presentera det för hela skolan.

Under dessa studieavsnitt kan du på ett mångsidigt sätt utvidga och fördjupa dina färdigheter i ett brett urval av teman som samtidigt stöder din studieframgång i modersmål, matematik, fysik, kemi, historia, bildkonst, musik, scenkonst och drama samt rörelsekonsten eurytmi.

Steinergymnasiets egna studieavsnitt ger dig en klar fördel: Om du avlägger minst 24 studiepoäng i våra skolspecifika studieavsnitt har du en möjlighet att ersätta upp till 16 studiepoäng i obligatoriska studieavsnitt!

Under studietiden har du möjlighet att vara med om flera studieresor

  • Ett ekologiläger med den egna klassen i början av det första studieåret
  • En kulturresa under det tredje studieåret. Studieavsnitten i kulturhistoria förbereder kulturresan. Klassen samlar in pengar under hela gymnasietiden för att finansiera resan. Oftast är resmålet ett land vid Medelhavet.
  • Du kan välja en 3-4 dagars eurytmiturné som avslutning på eurytmikurserna. Den senaste turnén gick till Tyskland.
  • Studiebesök på internationella CERN-laboratoriet för partikelfysik i Schweiz. Resan görs vartannat år av dem som väljer de fördjupade kurserna i fysik.

Schema och studieavsnitt

Undervisningen i gymnasiet indelas i studieavsnitt. Studieavsnitten kan vara obligatoriska, nationella valfria eller skolans egna valfria skolspecifika studieavsnitt. Läsåret är indelat i sex perioder på sex eller sju veckor. De flesta studieavsnitten går under en och samma period, men en del studieavsnitt går över en längre tid. Vi har inte särskilda provveckor, utan prov och uppgifter görs i sin helhet under studieavsnitten. Skolan sammanställer en grundmodell över hur studierna kan genomföras, och på basen av denna modell gör den studerande upp sin individuella studieplan och bestämmer om sin studietakt efter egna behov och intressen. Varje studerande är en individ och därför skräddarsys vars och ens studieplan enligt individens egna förutsättningar. Studiehandledaren ger behövlig hjälp vid detta.