Kreativ eftisverksamhet med utgångspunkt i barnets behov

Eftisverksamheten vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors erbjuder barnen i åk 1-2 en trygg miljö  där barnet efter skoldagen kan engagera sig i verksamhet som gynnar barnets uppväxt och mångsidiga utveckling. Tiden efter skoldagarna erbjuder barnet en möjlighet att delta i mångsidiga, handledda aktiviteter, med fokus på barnets intressen. I veckoprogrammet ingår spännande skogsutfärder, handarbeten, sagostunder, motion samt rikligt med fri lek enligt barnets önskan. Tyngdpunkten ligger på aktiviteter ute i det fria. Lek och vila varvas med hälsosamt och läckert mellanmål.

 

 

Ansökan om eftisplats görs via nedanstående länk: 

https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/morgon-och-eftermiddagsverksamhet-klubbar-och-hobbyer-i-skolorna/eftermiddagsverksamhet

Eftis ansvariga ledare är Cindy Sukapää. Karl-Mikael Grimm är den andra ledaren. Eftistelefonen: 045 773 30423, e-post: eftis@rudolfsteinerskolan.fi.

Eftisverksamheten äger rum klockan 11-17 på adressen

Pargasvägen 3

00280 Helsingfors

Tel. 045 773 30423