Mitt i stan, nära naturen

Rudolf Steinerskolan har ett enastående läge mitt i Helsingfors men samtidigt nära naturen. Skolan är en tolvårig enhetsskola som erbjuder eleven möjlighet att fortsätta i gymnasieklasserna efter grundstadiet.

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors  är en skola där eleven står i fokus. Skolan utgör en öppen, trygg och inkluderande gemenskap där aktuell steinerpedagogik tillämpas på ett kreativt sätt i växelverkan med samhället och omgivningen.

Hos oss i Steinerskolan i Helsingfors jobbar vi på ett ämnesövergripande sätt för att hos det växande barnet väcka ett genuint och mångsidigt intresse för omvärlden.Vi strävar efter frihet i tanken, värnar om mänskliga möten och en konstnärlig hållning inom alla ämnen.

Elevens vilja, känsla och tanke får fortsätta leva och utvecklas i det dagliga skolarbetet. Så kan barnet utvecklas till en balanserad och fritänkande ansvarsfull vuxen

 

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors fungerar i ett ljust och rymligt skolhus på Lärkträdsvägen 4 i Dal/Brunakärr.

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors är en tolvårig enhetsskola, från förskola till abiturientklass. I sin undervisning tillämpar skolan steinerpedagogik.

Med sitt centrala läge mitt i Helsingfors (Dal/Brunakärr) ligger skolan vid utmärkta trafikförbindelser, ett stenkast från Mannerheimvägen. Samtidigt har skolan en naturskön inramning vid Centralparken, något som ger fina möjligheter att använda naturen som lärmiljö.

I skolan strävar man efter att erbjuda barnen en trygg och lugn miljö att växa i. I undervisningen betonas en bred allmänkunskap, samtidigt som eleven tillgodogör sig många praktiska färdigheter för livet. Detta stödjer barnet på väg mot ett fritt och ansvarsfullt vuxenliv.

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors följer de nationella läroplansgrunderna för såväl den grundläggande utbildningen som för gymnasieutbildningen.

Undervisningen i steinerskolan präglas av naturen som lärmiljö, elevens egen aktivitet i lärprocessen, konst och observation. Konstfostran och de praktiska färdighetsämnena utvecklar elevens känslomässiga, intellektuella, moraliska samt praktiska förmågor och färdigheter. Skolans läroplan genomsyras av konst- och färdighetsämnen, och dessa integreras i alla läroämnenas lektioner. I undervisningen ingår det rikligt med fester, utflykter och olika konstnärliga projekt, något som skolan är känd för. Vardag och fest varvas i skolans verksamhet och de ger en levande rytm åt skolgången.

Rudolf Steinerskolans mål är att erbjuda barnen en inlärningsmiljö som garanterar dem en trygg och balanserad uppväxt. I detta syfte får eleven ha en egen, bestående klassgemenskap omkring sig under hela skolgången. Klassen har en egen klasslärare som undervisar klassen och följer sina elevers utveckling ända till högstadiet. På detta sätt lär sig klassläraren känna sina elever grundligt så att hen på bästa sätt kan stödja utvecklingen av varje elevs individuella styrkor. Den bestående klassgemenskapen upplevs som trygg och bekant och där knyter eleverna livslånga vänskapsband.