Förskolan erbjuder en trygg start för att fortsätta till första klassen. Detta är ett naturligt sätt att börja skolgången i Rudolf Steinerskolan i Helsingfors.

Ansökan om elevplats

 

Under förskoleåret tillägnar sig barnet många nya färdigheter, hen lär sig framför allt hur man fungerar i grupp så att alla i gruppen har det bra och kan känna sig trygga. Det viktigaste elementet i ett förskolebarns dag är leken. Den trygga gemenskapen i förskolan förstärks av en accepterande och uppmuntrande atmosfär, klara gränser och gemensamma regler samt en bekant dags- och veckorytm.

I förskolan målar man, tecknar, gör handarbeten, bakar och eurytmiserar alltid samma dagar enligt en trygg veckorytm.

Vid sidan av lek, sånger och andra aktiviteter lär man sig även bokstäver, räkning och främmande språk via dikter, ramsor och sånger. Barnen får även njuta av att lyssna på sagor och berättelser som förskolläraren berättar. Förskolan fungerar i trivsamma utrymmen i Brunakärr, och Centralparken som ligger intill skolan gör det möjligt för eleverna att njuta av naturen året om.

Målet med förskoleåret är att barnet tillägnar sig tillräckliga sociala färdigheter för att kunna fungera i grupp samtidigt som barnets självkänsla förstärks på ett sunt sätt. Under förskoleåret får barnet öva sig att lyssna på vuxna samtidigt som barnets intresse för att lära sig nytt stimuleras. I slutet av förskoleåret ska barnet ha tillräckliga färdigheter för att börja i första klassen i skolan.

Förskoleundervisningen anordnas under skolveckan kl. 8-12, därefter fortsätter dagen i form av eftermiddagsvård i samma utrymmen ända till klockan 16:45. Programmet för eftermiddagsvården innehåller en vilostund, sagor, mellanmål och gott om lek, såväl inom- som utomhus.

Kontaktuppgifter

Förskolan Skogsstjärnan

Marja-Leena Elojärvi

Förskolans föreståndare

044 041 2088

marja-leena.elojarvi@rudolfsteinerskolan.fi