Elevkårens styrelse – aktivt deltagande

Elevkåren omfattar alla skolans elever i årskurserna 1-9. Eleverna representeras av elevkårens styrelse med en eller två representanter från varje klass. Av praktiska orsaker fungerar styrelsen i två grupper, den ena för åk 3-6 och den andra för åk 7-9. Elevkårens styrelse har i uppdrag att fungera som kanal för elevkårens önskningar, vare sig det gäller att anordna roliga evenemang för elever eller att låta elevernas åsikt komma fram i skolans ärenden. Elevkårens styrelse samlas till sina möten ca två gånger per termin och den handleds av en lärare som utsetts till denna post.