Skolbespisning

I Rudolf Steinerskolan i Helsingfors får eleverna dagligen njuta av en välsmakande skollunch med tonvikt på ekologisk och vegetarisk kost. Skolkökets mål är att servera en högklassig och näringsrik skollunch och i detta anlita ekologiska och närproducerade ingredienser. Skolans leverantör av skollunch är Compass Group.

 

 

Skolmatsutskott

I skolan verkar det ett skolmatsutskott, som lyder under skolans styrelse. Skolmatsutkottet har i uppdrag att övervaka skollunchen och efterlevnaden av de mål som ställts för skolbespisningen.  Utskottet är ett samarbetsorgan som förbinder lärare, annan personal, studerande och vårdnadshavare och som samarbetar med leverantören av skolmaten.

 

Meny

Menyn kommer.