• Kontaktuppgifter

  Rudolf Steinerskolan i Helsingfors

  Lärkträdsvägen 4
  00270 HELSINGFORS

  En del lektioner hålles även på Pargasvägen 3, 0280 Helsingfors.

  Vaktmästare Taina Sandberg, tfn: 0400 212 799

  Väktmästare på Pargasvägen: Juha Manninen 050 589 7126

  Frågor om skolan, anmälan etc:

  Ring skolsekreteraren, Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070
  eller skicka e-post till kansliet: kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi

  ***

  Steinerförskolan Skogsstjärnan, tfn: 045 773 13135

  Pargasvägen 3

  00280 Helsingfors

  Väktmästare på Pargasvägen: Mika Saarnisalo 050 589 7126

  Frågor om skolan, anmälan etc:

  Ring föreståndare Marja-Leena Elojärvi, tfn: 044 041 2088,

  förskollärare Ann-Sophie Matthelié  045 773 13135

   

  Skolhälsovårdare och skolläkare

  Ida Rimmi (Jennifer Westerlunds vikarie) tfn: 050 310 5631, 09 310 76119

  Skolläkaren kan man kontakta via skolhälsovårdaren.

  Skolpsykolog

  Nilla Henry, på plats 1 gång/vecka, tfn. 045 108 5446. Nås även per wilma.

  Skolkurator

  Camilla Nyberg, tfn. 045 773 13136 och via Wilma, anträffbar enligt överenskommelse

  Speciallärare

  speciallärare Katja Rautalin-Långström, tfn. 045 773 13111, i skolan måndag-fredag. Nås även per wilma.

  Lärare

  Nedan har du en förteckning över Steinerskolans lärare 2023-2024. Lättast når du lärarna per wilma. Hos skolsekreteraren kan du lämna ringbud om du vill nå någon specifik lärare för samtal. I icke-brådskande fall går det bra att skicka e-post till läraren ifråga (fornamn.efternamn@rudolfsteinerskolan.fi).

  Kollegiets ordförande

  Läsåret 2023-2024 är Annette Willamo ordförande i klasslärarstadiet och Andrea Brandão i ämneslärarstadiet.  Kollegiet ansvarar för allt som har med pedagogiken att göra och det går bra att kontakta ordförandena om pedagogiska frågor per wilma.

  Rektor

  Rektor är August Tarkkio. Rektor sköter administrativa ärenden och ansvarar för skolans verksamhet.
  E-post: august.tarkkio(at)rudolfsteinerskolan.fi och per wilma.
  Tfn: 050 465 3632

  Elev- och studiehandledare

  Pia Sjöblom handhar elev- och studiehandledarfrågor i åk 9 och gymnasiet. Pia når du per wilma eller på pia.sjoblom(at)rudolfsteinerskolan.fi, tfn: 045 773 246 07

  Direktion

  Direktionen för B-avdelningen sköter närmast den svenska sidans ekonomi. Du når direktionen lättast via rektorn.

  Styrelse

  Styrelsen är hela skolans högsta beslutande organ, d.v.s. gemensam för den finska och svenska avdelningen. Du når styrelsen lättast genom att skicka e-post till styrelsens sekreterare  marika.tornblom(at)rudolfsteinerskolan.fi

  Rundvandring

  Intresserad av en rundvandring i skolan?

  Skicka e-post till kansli.helsingfors(at)rudolfsteinerskolan.fi, vi tar kontakt med dig.

   

 • Steinerskolans lärare 2023-2024

  Aarbakke, Jostein: eurytmi åk 0-11, träslöjd

  Ahonen, Kristian: ortodox religion

  Bertula, Bettina: klasslärare åk 6, religion åk 3, finska åk 1, huslig ekonomi åk 7-9, tyska åk 8

  Brandão, Andrea: engelska åk 6-12, studiehandledning åk 10, grupphandledare åk 8, ordförande för ämneslärarstadiet

  Byman-Fagerholm, Hedvig: skolgångshandledare

  Eklund, Minna: terapieurytmi åk 1-9

  Finnilä, Simon: biologi åk 8-12, geografi åk 8-12, psykologi åk 11-12, valfri hälsokunskap åk 10-12, kort matematik åk 12

  Funck, Eva: modersmål åk 8-12, tyska åk 10, grupphandledare åk 12

  Grimm, Karl-Mikael: skolgångshandledare, eftermiddagsledare

  Ingo, Petra: klasslärare åk 2, textilslöjd och hantverk åk 7-9, religion åk 6

  Jansson, Hanna: finska åk 7-12, klassföreståndare åk 9

  Javén, Sylvia: Bildkonst åk 7-12

  Johansson, Karin: matematik åk 8 och 9, lång matematik åk 10-12, kort matematik åk 11-12, kemi åk 10-12, grupphandledare åk 11

  Kinnunen, Emilia: skolgångshandledare

  Klötzer, Natalie: klasslärare åk 7, modersmål åk 3, tyska åk 1-6

  Korkeamäki, Risto: klasslärare åk 3, engelska åk 4-5, livsåskådning åk 1-6, matematik åk 6 och 8, musik åk 2-5, kör, maskiner och automater åk 10

  Koskimies, Kaj: kemi åk 7-9 och 11, fysik åk 7-12, kort matematik åk 10

  Laine-Wager, Kirsi: målningsterapi åk 1-9

  Lietepohja, Lena: ledighet från arbetsuppgifterna läsåret 2023-2024

  Lindholm, Matti: violin, orkester

  Lönnqvist, Susanna: ev. luth. religion åk 8-12, livsåskådning åk 9

  Matthelié, Ann-Sofie: förskolelärare åk 0

  Ramos, Jose: gymnastik åk 3-11, hälsokunskap åk 9-10

  Rautalin-Långström, Katja: specialundervisning i grundstadiet och gymnasiet, tfn, arb: 045 7731 3111

  Saaritsa, Sofia: historia åk 7-12, samhällslära åk 9-12, psykologi åk 10-12, livsåskådning åk 7-8 samt 10-12, filosofi åk 11-12

  Sandell, Helena: klasslärare åk 4, matematik åk 7, religion åk 5 och 7

  Sanneman-Damström, Stephanie: tyska åk 6 och 9

  Sederlöf, Maria: klasslärare åk 5, engelska åk 1-3, handarbete åk 3, finska åk 2-3

  Sjöblom, Pia: musik åk 6-12, elevhandledare åk 7-9, studiehandledare åk 10-12,ansvarig för tutorelevverksamhet i gymnasiet, kör, grupphandledare för åk 10

  Tarkkio, August: rektor, franska och spanska i åk 10-12

  Vainstein, Tatjana: eurytmiackompanjemang

  Willamo, Annette: klasslärare åk 1, bildkonst åk 3, gymnastik åk 1-2, ordförande för klasslärarstadiet

 • Eftis

  Eftis ansvariga ledare är Cindy Sukapää.

  Eftistelefonen: 045 773 30423, e-post: eftis@rudolfsteinerskolan.fi.