Publikationer och blanketter

Rudolf Steinerskolans årsplan: LÄNK

Grundstadiets läroplan: LÄNK

Steinergymnasiets läroplan: LÄNK

Elev-/Studerandevårdsplan: LÄNK

Steinergymnasiets studiehandbok: LÄNK

Elev- och studerandevårdens årsplan: LÄNK

Skolans handlingsplan mot mobbning: LÄNK

Praktisk handlingsplan mot diskriminering och trakasserier: LÄNK

Grundstadiets handlingsplan vid elevfrånvaro: LÄNK

Gymnasiets handlingsplan vid elevfrånvaro: LÄNK

Grundstadiet plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder: LÄNK

Steinergymnasiets plan för användning av disciplinära åtgärder: LÄNK

Grundstadiets jämställdhets- och likabehandlingsplan: LÄNK

Steinergymnasiets jämställdhets- och likabehandlingsplan: LÄNK

Skolans krisberedskapsplan: LÄNK

Steinergymnasiets ordningsregler: LÄNK

Grundstadiets ordningsregler åk 1-3: LÄNK

Grundstadiets ordningsregler åk 4-6: LÄNK

Grundstadiets ordningsregler åk 7-9: LÄNK

Skolans instruktion: LÄNK

Understödsföreningens regler: LÄNK

Skolans ekonomiinstruktion: LÄNK

Ansökan om medlemskap i understödsföreningen: LÄNK