Studerandekår

Alla studerande i Steinergymnasiet är medlemmar i studerandekåren.Varje årskurs 10-12 får välja en till två (1-2) studerande var till studerandekårens styrelse.
Studerandekårens styrelse bevakar gymnasisternas intressen, den tar initiativ, gör förslag, anordnar aktiviteter och tar ställning till bl. a. skolans ordningsregler och andra dokument som påverkar gymnasisternas välmående.  Studerandekårens styrelse väljer också sin representant till direktionen.

 

Studerandekårens styrelse 2023-2024:

Felix Reinikainen åk 10

Carlos Österberg åk 10

Linnea Kivistö åk 11

Lucas Stejskal åk 11

Valter Kallio åk 12

Jessica Rehn åk 12