Bästa vårdnadshavare,

vänligen bekräfta elevplatsen för ditt barn i förskolan Skogsstjärnan (med början i augusti 2024) genom att klicka på denna länk.